Ingangsdatum: 13 juni 2023

Voor het laatst bijgewerkt op: 13 juni 2023

Samenvatting: privacy

 ONZE CONTACTINFORMATIE
Production Resource Group, L.L.C.
Adres: Attn: Legal – Privacy, 539 Temple Hill Rd, New Windsor, NY 12553
Telefoonnummer: 1-800-237-0860
E-mailadres: dataprivacy@prg.com
Voor contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming: klikt uhier
Voor de naam en contactgegevens van onze vertegenwoordiger in de EU: klikt u hier
Voor de naam en contactgegevens van onze vertegenwoordiger in het VK: klikt u hier

ALGEMENE INFORMATIE

 

Verzamelen we persoonsgegevens?                                                                                                                                                                                                                                                      

JA
Voorbeelden van categorieën gegevens die we verzamelen, zijn persoonsgegevens en contactgegevens van onze gebruikers, informatie met betrekking tot de commerciële activiteiten van onze gebruikers en locatiegegevens.

Klik hier oor meer informatie over de categorieën persoonsgegevens die we verzamelen en hoe we deze verkrijgen.

Verkopen we persoonsgegevens?

 NEE

TRACKING

Gebruiken we cookies of vergelijkbare tracking-technologieën op onze websites?

JA
Lees onze cookieverklaring.

Volgen we uw activiteiten op andere websites?

JA
Lees onze cookieverklaring.

PRIVACYRECHTEN

Kunt u om een kopie verzoeken van de persoonsgegevens van u die wij hebben verzameld? haben?

JA
Klik hier om te weten te komen hoe.

Kunt u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons intrekken?

JA
Klik hier om te weten te komen hoe.

Kunt u verzoeken dat uw gegevens worden verwijderd?

JA
Klik hier om te weten te komen hoe.

Discrimineren wij u als u uw privacyrechten uitoefent?

NEE
Klik hier uvoor meer informatie over uw recht om niet te worden gediscrimineerd.

Moedigen wij u door middel van financiële prikkels aan om uw persoonsgegevens te verstrekken?

 NEE

BEVEILIGING

Beschermen we uw persoonsgegevens?

JA
Klik hier meer informatie over de manieren waarop we uw persoonsgegevens beschermen.


INLEIDING

Production Resource Group, L.L.C. en alle verwante entiteiten die hieronder worden vermeld onder 'Entiteiten waarop deze privacyverklaring betrekking heeft' (gezamenlijk 'PRG', 'we/wij', 'ons', 'onze') nemen de bescherming van persoonsgegevens ('persoonsgegevens') uitermate serieus. Lees deze privacyverklaring (de 'verklaring') door voor meer informatie over wat we met uw persoonsgegevens doen, hoe we deze beschermen en welke rechten u mogelijk hebt op grond van de toepasselijke gegevensbescherming- en privacywetgeving, zoals de algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie ('AVG') en de California Consumer Privacy Act uit 2018 ('CCPA').

Waarop heeft deze privacyverklaring betrekking?

Deze verklaring heeft betrekking op datasubjecten (personen of gezinnen) van wie we de persoonsgegevens rechtstreeks via onze websites verzamelen, van onze zakenpartners krijgen of verwerken voor de promotie van onze producten en diensten.

Waarop heeft deze privacyverklaring geen betrekking?

Persoonsgegevens in het bezit van klanten

Deze verklaring heeft geen betrekking op datasubjecten (personen of huishoudens) van onze klanten van wie we de persoonsgegevens mogelijk ontvangen via onze klanten ('klanten') in het kader van diensten die we aan onze klanten leveren (gezamenlijk de 'diensten') (met uitzondering van B2B-gegevens die verband houden met een dienstverleningsovereenkomst tussen PRG en een klant, waarop verderop in deze verklaring wordt ingegaan). In deze gevallen beslissen wij niet of en hoe persoonsgegevens worden verwerkt. Onze klanten gebruiken ons platform om de persoonsgegevens van hun eigen klanten op te slaan en te verwerken. In deze gevallen fungeren wij alleen als aanbieder van opslag en diensten. We beslissen niet welke persoonsgegevens worden opgeslagen en zullen dergelijke persoonsgegevens in het algemeen alleen raadplegen op verzoek van onze klant in verband met klantondersteunings- of accountbeheerkwesties. We raadplegen deze persoonsgegevens alleen om de diensten te verlenen waarom onze klant ons vraagt of wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Indien u uw gegevens verstrekt aan een van onze klanten of wanneer wij uw persoonsgegevens namens hen verzamelen, isde privacyverklaring van onze klant, , en niet deze verklaring, van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Als u een directe relatie hebt met een van onze klanten, neem dan contact op met deze klant om uw privacyrechten uit te oefenen.

Persoonsgegevens in bezit van Human Resources

Deze verklaring heeft geen betrekking op persoonsgegevens van medewerkers, sollicitanten, externe medewerkers, bedrijfseigenaren, directeuren, functionarissen of medisch personeel van PRG.

Gegevens die geen persoonsgegevens zijn

Als we gegevens niet aanhouden op een manier waarop een bepaald persoon of gezin direct of indirect kan worden geïdentificeerd, beschreven, geassocieerd of gekoppeld, dan worden deze gegevens niet beschouwd als persoonsgegevens en is deze verklaring derhalve niet van toepassing op de verwerking van die gegevens door ons.

Wat kunt u in deze verklaring vinden?

In deze verklaring vindt u onder meer informatie over:

Onze rol met betrekking tot uw persoonsgegevens

Binnen het toepassingsgebied van deze verklaring fungeert PRG als gegevensverwerker voor de persoonsgegevens die we verwerken. Dit betekent dat wij beslissen hoe en waarvoor persoonsgegevens worden verzameld en verder worden verwerkt.

Entiteiten waarop deze privacyverklaring betrekking heeft

Deze verklaring heeft betrekking op PRG en de volgende verwante entiteiten (de 'verwante entiteiten'):

We moeten een geldige reden hebben om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze reden wordt 'rechtsgrond voor verwerking' genoemd.

We mogen uw persoonsgegevens verwerken op basis van:

Wanneer we voor de verwerking van uw persoonsgegevens onze gerechtvaardigde belangen als rechtsgrond gebruiken, hebt u het recht om ons te verzoeken deze keuze van rechtsgrond toe te lichten. Gebruik hiervoor de contactgegevens die hier worden vermeld.

Als we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Dit heeft echter geen gevolgen voor de rechtmatigheid waarmee we uw gegevens verwerkten voordat u uw toestemming introk. Het heeft ook geen gevolgen voor de validiteit van de verwerking van persoonsgegevens die heeft plaatsgevonden op basis van andere rechtmatige gronden.

Als u we uw persoonsgegevens ontvangen in het kader van de verlening van onze diensten voor de uitvoering van een contract, hebben we dergelijke persoonsgegevens nodig om dat contract te kunnen uitvoeren. Zonder die noodzakelijke persoonsgegevens kunnen we u de diensten niet verlenen.

De categorieën persoonsgegevens die we verzamelen en de manieren waarop we deze verkrijgen

In de tabel hieronder worden de categorieën persoonsgegevens van u beschreven die we in de afgelopen twaalf maanden hebben verzameld.

Persoonsgegevens die we verzamelen, verwerken of opslaan

Hoe we de gegevens verkrijgen

Identificatoren en gebruikersinformatie

Informatie over onze gebruikers, zoals volledige naam, alias, postadres, factuuradres, unieke persoonlijke identificator, online identificator, Internet Protocol (IP)-adres, e-mailadres, accountnaam en andere vergelijkbare identificatoren.

Rechtstreeks van onze gebruikers verkregen, onder meer wanneer zij een formulier invullen, of automatisch verkregen van onze gebruikers, onder meer via onze IT-systemen of anonieme identificatoren wanneer gebruikers onze websites bezoeken.

Bijzondere categorieën persoonsgegevens

Informatie over onze gebruikers, zoals postadres, factuuradres, telefoonnummer, werk en arbeidsverleden, bankrekeningnummer, creditcardnummer, betaalkaartnummer of andere financiële informatie. Sommige persoonsgegevens die in deze categorie vallen, kunnen ook tot andere categorieën behoren.

Rechtstreeks van onze gebruikers verkregen, bijvoorbeeld wanneer zij een contactformulier invullen.

Commerciële informatie

Overzichten van producten of diensten die onze gebruikers hebben gekocht, aangeschaft of overwogen en andere aankoop- of consumptieoverzichten en -tendensen.

Rechtstreeks van onze gebruikers verkregen, onder meer wanneer zij een formulier invullen, of automatisch verkregen van onze gebruikers, onder meer via onze IT-systemen of anonieme identificatoren wanneer gebruikers onze websites bezoeken.

 

Internetactiviteit of activiteit op vergelijkbare netwerken

Informatie over de browsegeschiedenis en uitgevoerde zoekopdrachten van onze gebruikers en informatie van de interactie die een consument heeft met een website, toepassing of advertentie.

Automatisch verkregen van onze gebruikers, bijvoorbeeld via onze IT-systemen of automatische identificatoren wanneer gebruikers onze website bezoeken.

 

Locatiegegevens

De fysieke locatie en verplaatsingen van onze gebruikers (bij benadering).

Automatisch verkregen van onze gebruikers, bijvoorbeeld via onze IT-systemen of automatische identificatoren wanneer gebruikers onze website bezoeken.

We verzamelen geen aanvullende categorieën persoonsgegevens zonder u hiervan op de hoogte te brengen.

Cookies

Een 'cookie' is een klein bestandje dat op uw apparaat wordt opgeslagen en informatie over uw apparaat bevat. We kunnen cookies gebruiken om elementaire relevante advertenties te laten zien, om websitefuncties aan te bieden, voor authenticatie (sessiebeheer), voor gebruiksanalyses (webanalyses), om uw instellingen te onthouden en om onze websites en diensten in het algemeen te verbeteren.

We gebruiken sessie- en permanente cookies. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. Permanente cookies kunnen op uw apparaat blijven staan nadat u uw browser sluit, maar hebben wel een vervaldatum. De meeste cookies die op uw apparaat worden geplaatst via onze websites zijn eigen cookies die rechtstreeks door ons worden geplaatst. Andere partijen, zoals Google, kunnen ook cookies plaatsen via onze website ('cookies van derden'). Raadpleeg het beleid van deze externe partijen voor meer informatie over de manier waarop zij informatie over u verzamelen en verwerken.

Als u liever geen cookies accepteert, kunt u de configuratie van uw browser aanpassen zodat alle of bepaalde cookies worden geweigerd. Als u bepaalde cookies weigert, kan het zijn dat u niet alle functies van onze websites kunt gebruiken. Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.aboutcookies.org/.

U kunt uw browser mogelijk ook zo configureren dat deze een Do Not Track (DNT)-signaal afgeeft. Ga voor meer informatie hierover naar https://allaboutdnt.com/. Onze websites kunnen niet reageren op 'Do Not Track'-signalen van webbrowsers.

Lees onze cookieverklaring voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

De doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken

We mogen uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

De bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens

We slaan uw persoonsgegevens op zolang dat nodig is voor het doeleinde waarvoor we ze verzameld hebben en voor andere verwante toegestane doeleinden, en conform ons beleid inzake gegevensbewaring. Zo slaan we uw persoonsgegevens bijvoorbeeld op en gebruiken deze voor zover dat nodig is te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten opslaan om aan geldende wetgeving te voldoen), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid uit te voeren.

In het algemeen bewaren we gebruiksgegevens korter, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging of de functies van onze diensten te verbeteren of als we wettelijk verplicht zijn deze gegevens langer te bewaren.

Indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor meer dan één doeleinde, bewaren we deze totdat de bewaartermijn voor het doeleinde met de langste bewaartermijn afloopt. We zullen de gegevens echter stoppen te gebruiken voor het doeleinde waarvoor de kortere bewaartermijn geldt wanneer die termijn afloopt. Onze bewaartermijnen zijn ook gebaseerd op onze zakelijke behoeften en goede werkwijzen.

Uw persoonsgegevens moeten mogelijk worden bewaard in onze back-upsystemen en zullen dan pas later worden verwijderd of overschreven. Onze back-upschema's verschillen naar gelang het systeem en de aard van de gegevens. Dit kan zelfs het geval zijn wanneer u of een toezichthoudende autoriteit een valide verzoek bij ons heeft ingediend om uw persoonsgegevens te verwijderen of wanneer we geen rechtsgrond meer hebben om dergelijke persoonsgegevens te verwerken. Onze back-ups worden beschermd en we hebben een systeem geïmplementeerd dat ons eraan herinnert om de gegevens opnieuw te wissen wanneer we een back-up gebruiken om een productiesysteem te herstellen.

Delen van persoonsgegevens met externe partijen

In de volgende tabel worden de categorieën gegevens beschreven die we in de afgelopen twaalf maanden hebben doorgegeven aan externe partijen voor zakelijke doeleinden, en de categorieën waartoe deze externe partijen behoren.

 

Persoonsgegevens doorgegeven voor zakelijke doeleinden? 

Persoonsgegevens verkocht?

Categorie

Ja of nee? 

Categorieën externe partijen die persoonsgegevens ontvangen

  Ja of nee?

Identificatoren en gebruikersinformatie                

 

JA                                         

● de PRG-groep van bedrijven, inclusief verwante entiteiten;
● onze dienstverleners, bijvoorbeeld verwerkers van creditcardtransacties;
● onze zakenpartners, bijvoorbeeld vervoersbedrijven;
● onze adviseurs, bijvoorbeeld advocaten, accountants, auditeurs; en
● andere externe partijen in het kader van de naleving van voorschriften uit hoofde van wet- en regelgeving.

NEE

Bijzondere categorieën persoonsgegevens   

JA

● de PRG-groep van bedrijven, inclusief verwante entiteiten;
● onze dienstverleners, bijvoorbeeld verwerkers van creditcardtransacties; en
● onze zakenpartners, bijvoorbeeld vervoersbedrijven.

NEE

Commerciële informatie 

JA

● de PRG-groep van bedrijven, inclusief verwante entiteiten; en
● onze dienstverleners, bijvoorbeeld aanbieders van klantenservicediensten.

NEE

Internetactiviteit of activiteit op vergelijkbare netwerken

JA 

● de PRG-groep van bedrijven, inclusief verwante entiteiten; en
● onze dienstverleners, bijvoorbeeld aanbieders van internetdiensten en webanalyses.

NEE 

Locatiegegevens

JA

● de PRG-groep van bedrijven, inclusief verwante entiteiten; en
● onze dienstverleners, bijvoorbeeld aanbieders van klantenservicediensten en van tools voor projectbeheer.

NEE

Beroepsmatige of arbeidsgerelateerde informatie

JA

● de PRG-groep van bedrijven, inclusief verwante entiteiten; en
● onze dienstverleners, bijvoorbeeld aanbieders van klantenservicediensten.

NEE 

Sommige van deze externe partijen kunnen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte ('EER') zijn gevestigd. In sommige gevallen kan de Europese Commissie hebben vastgesteld dat de wetten inzake gegevensbescherming van bepaalde landen een niveau van gegevensbescherming bieden dat gelijkwaardig is aan het niveau van de wetgeving van de Europese Unie. U kunthier een lijst zien van landen die volgens de Europese Commissie een toereikend niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden. We dragen uw persoonsgegevens alleen over aan landen waarvan niet is vastgesteld dat ze een toereikend beschermingsniveau bieden wanneer er geschikte beschermingsmaatregelen worden getroffen. Denk hierbij aan de modelcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd uit hoofde van artikel 46, lid 2, van de AVG

Wanneer u onze diensten en websites gebruikt, kunnen bepaalde externe partijen op verschillende momenten, op verschillende websites en in verschillende onlinediensten persoonsgegevens over uw onlineactiviteiten verzamelen. Raadpleeg het beleid van deze externe partijen voor meer informatie over de manier waarop zij informatie over u verzamelen en verwerken.

Andere gevallen waarin uw persoonsgegevens doorgegeven worden

We kunnen uw persoonsgegevens doorgeven als dit wettelijk vereist is of als we in alle redelijkheid kunnen aannemen dat we ze moeten doorgeven in het kader van medewerking aan onderzoeken of juridische procedures (ongeacht of deze zijn ingesteld door overheidsfunctionarissen/wetshandhavers of particuliere partijen). Als we uw persoonsgegevens moeten doorgeven aan overheids- of wethandhavingsfunctionarissen, kunnen we niet garanderen dat deze de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens waarborgen.

We kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven als alle of een deel van de zakelijke belangen of activa − of beide − van het bedrijf worden verkocht of overgedragen in het kader van een bedrijfsherstructurering. Tot slot kunnen we uw persoonsgegevens, alleen voor zakelijke doeleinden, doorgeven aan onze verwante entiteiten. zoals in het gedeelte hierboven beschreven.

We behouden ons het recht voor geaggregeerde, anonieme gegevens voor elk willekeurig wettelijk doeleinde te gebruiken, over te dragen en te verkopen en delen. Dergelijke gegevens bevatten geen persoonsgegevens. Het kan hierbij onder meer gaan om doeleinden als het analyseren van trends in het gebruik of het zoeken naar compatibele adverteerders, sponsors of klanten.

UW PRIVACYRECHTEN

U hebt specifieke rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken. U kunt deze rechten alleen uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens van u die wij verwerken wanneer wij fungeren als verwerkingsverantwoordelijke of als “bedrijf” uit hoofde van de CCPA.

In dit gedeelte beschrijven we deze rechten en leggen we uit hoe u ze kunt uitoefenen.

Het recht om te weten wat er met uw persoonsgegevens gebeurt

Dit heet 'recht op informatie'. Het betekent dat u het recht heeft om inzicht te krijgen in alle informatie inzake de verwerking van gegevens die betrekking hebben op u, bijvoorbeeld over de manieren waarop we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, hoelang we ze bewaren en met wie we ze delen.

Door middel van deze verklaring informeren we u hoe we uw persoonsgegevens verwerken.

We zullen altijd proberen u te informeren over hoe we uw persoonsgegevens verwerken. Als we de persoonsgegevens niet rechtstreeks van u verkrijgen, ontheft de AVG ons echter van de verplichting om u op de hoogte te brengen (i) wanneer het onmogelijk of onredelijk duur is om deze informatie te verschaffen; (ii) de verzameling en/of overdracht wettelijk vereist is, of (iii) de persoonsgegevens geheim moeten worden gehouden in verband met een beroepsgeheim of andere wettelijke geheimhoudingsplichten.

Het recht om te weten welke persoonsgegevens PRG van u heeft

Dit heet 'recht op inzage'. Op basis hiervan mag u volledig inzicht eisen in de persoonsgegevens van u die wij bezitten.

U hebt het recht om ons te vragen of wij wel of geen persoonsgegevens met betrekking tot u verzamelen. Als wij dergelijke gegevens wel verzamelen, kunt u om een kopie van of toegang tot de persoonsgegevens en bepaalde verwante informatie verzoeken.

Zodra we het verzoek hebben ontvangen en hebben vastgesteld dat deze afkomstig isvan u of een door u gemachtigde vertegenwoordiger, , doen we u de informatie toekomen die op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving vereist is. Het kan hierbij onder meer gaan om:

Onder sommige omstandigheden wijzen we uw verzoek om toegang af. In een dergelijk geval vertellen we waarom we dat doen.

Op grond van de CCPA mogen we geen socialezekerheidsnummers, nummers van rijbewijzen of andere officiële identiteitsbewijzen, nummers van financiële rekeningen, identificatienummers van zorgverzekeringen of medische identificatienummers, accountwachtwoorden of beveiligingsvragen en de antwoorden daarop verstrekken. We mogen u algemeen informeren dat we over deze informatie beschikken, maar mogen om veiligheidsredenen en op wettelijke gronden geen specifieke nummers, wachtwoorden enz. aan u verstreken.

Het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren

Dit heet 'recht op rectificatie'. U hebt het recht om ons te vragen de persoonsgegevens van u die we hebben opgeslagen onverwijld te corrigeren als u vindt dat ze onjuist zijn of als u denkt dat ze niet volledig zijn.

Als u de informatie in uw accountinstellingen niet zelf kunt wijzigen, neem dan contact met ons op. We zullen ons inspannen om de persoonsgegevens voor u te wijzigen.

Het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen

Dit heet 'recht op gegevenswissing', 'recht op vergetelheid' of 'recht om te worden vergeten'. Dit betekent dat u ons kunt verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. U kunt om verwijdering verzoeken door een e-mail te sturen naar dataprivacy@prg.com.

Soms kunnen we dat doen, maar soms is dit − om technische of juridische redenen − niet mogelijk. Als dat het geval is, gaan we bekijken hoe we het gebruik ervan kunnen beperken.. We zullen u in zo'n geval vertellen waarom we uw verzoek niet konden inwilligen.

Het recht om ons te verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken

Dit heet 'recht op beperking van de verwerking'. Dit is het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens alleen voor bepaalde doeleinden te gebruiken. U hebt dit recht in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als u van mening bent dat de gegevens onjuist zijn of de verwerking ervan onrechtmatig is.

Het recht om ons te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te staken

Dit heet 'het recht op bezwaar'. Dit is uw recht om ons te verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens te staken. U hebt dit recht wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang (van ons of van een externe partij). U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden.

We zullen dan stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij: (i) we dwingende legitieme gronden hebben voor de verwerking die prevaleren boven uw belangen, rechten of vrijheden; of (ii) we uw persoonsgegevens moeten blijven verwerken om een juridische vordering vast te stellen, uit te oefenen of ons ertegen te verdedigen.

Het recht om uw persoonsgegevens over te dragen

Dit heet 'het recht op gegevensoverdraagbaarheid'. Dit is het recht om te verzoeken om een overdraagbare kopie van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebt of hebt gegenereerd door onze diensten te gebruiken, en deze ook daadwerkelijk te ontvangen, zodat u ze kunt:

Dies wird als Recht auf Datenübertragbarkeit bezeichnet. Sie haben das Recht, eine portable Kopie Ihrer personenbezogenen Daten anzufordern und zu erhalten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben oder die Sie durch die Nutzung unserer Dienste generiert haben, damit Sie diese:

We stellen uw persoonsgegevens in een gestructureerde, veelgebruikte en machineleesbare indeling beschikbaar. Als u een dergelijk verzoek elektronisch indient, verschaffen we u een elektronische kopie.

Het recht met betrekking tot automatische besluitvorming

Soms analyseren we uw persoonsgegevens met behulp van een computer. We kunnen deze persoonsgegevens gebruiken om te weten te komen hoe u onze diensten gebruikt. Voor beslissingen die serieuze gevolgen voor u kunnen hebben, hebt u het recht om niet te worden onderworpen aan automatische besluitvorming, met inbegrip van profilering. In dergelijke gevallen leggen we echter altijd uit wanneer we deze methode toepassen, waarom we dat doen en wat de gevolgen kunnen zijn.

Raadpleeg het gedeelte ‘Cookies' van deze verklaring en onze cookieverklaring voor meer informatie over hoe u gepersonaliseerde reclame uit kunt zetten en uw cookie-instellingen kunt aanpassen.

Het recht om uw toestemming in te trekken

Als we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken. Als u uw toestemming intrekt, is de verwerking van uw persoonsgegevens voorafgaand aan dat moment wel rechtmatig geweest.

Als u toestemming hebt gegeven voor het delen van uw gegevens met een externe partij en deze toestemming wilt intrekken, neem dan ook contact op met de desbetreffende externe partij om uw voorkeuren te wijzigen.

Recht op non-discriminatie

We zullen u niet discrimineren omdat u uw privacyrechten uitoefent. Tenzij de toepasselijk wetgeving inzake gegevensbescherming dit toestaat, zullen we het volgende niet doen:

HOE U UW PRIVACYRECHTEN KUNT UITOEFENEN

Om de hierboven beschreven rechten uit te oefenen, moet u een verzoek indienen door:

1. ons te bellen op: (212) 589-5400

2. ons een E-mail te sturen via dataprivacy@prg.com;

3. ons te schrijven op: Attn: Legal – Privacy, 539 Temple Hill Rd, New Windsor, NY 12553

4. ons online formulier in te vullen op: https://www.prg.com/page/legal/gdpr.

Verificatie van uw identiteit

Teneinde op de juiste manier te kunnen reageren op uw verzoeken met betrekking tot privacyrechten, moeten we kunnen nagaan of u het verzoek hebt gedaan. Daarom kan het zijn dat we aanvullende informatie nodig hebben om te bevestigen dat u bent wie u zegt dat u bent.

Als u een verzoek indient via een account dat is beschermd met een wachtwoord, is uw identiteit altijd geverifieerd. Als u uw verzoek via een ander kanaal indient, verifiëren we uw identiteit via hetzelfde kanaal als het kanaal dat u hebt gebruikt om het verzoek in te dienen, tenzij u ons specifiek verzoekt via een ander kanaal contact met u op te nemen. We zullen een minimale hoeveelheid informatie van u vragen om uw verzoek te verifiëren en alleen informatie over u die wij al in ons bezit hebben. In de meeste gevallen zal het gaan om uw volledige naam, fysieke adres, e-mailadres en telefoonnummer.

We gebruiken alleen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van een verzoek om uw identiteit of uw bevoegdheid om het verzoek in te dienen te verifiëren.

Verificatie van bevoegdheid

Als u een verzoek indient namens iemand anders, moeten we verifiëren of u bevoegd bent om namens die persoon op te treden. Verschaf ons wanneer u contact met ons opneemt bewijs dat de persoon u schriftelijk heeft gemachtigd om een verzoek in te dienen, een geldige volmacht namens de persoon of een bewijs van ouderlijke bevoegdheid of wettelijke voogdij. U kunt de persoon ook vragen direct contact met ons op te nemen via de contactgegevens hierboven om zijn of haar identiteit bij PRG te verifiëren en te bevestigen dat u bevoegd bent om dit verzoek in te dienen.

Responstijd en formaat van onze antwoorden

We bevestigen de ontvangst van uw verzoek binnen tien (10) werkdagen. In dat bericht beschrijven we (zo nodig) ook het verificatieproces en geven we aan wanneer u een antwoord mag verwachten, tenzij we het verzoek al hebben ingewilligd of afgewezen.

Geef ons vanaf de dag dat u het verzoek indient, uiterlijk een maand om op het verzoek te reageren. Als we meer tijd nodig hebben (maximaal 90 dagen in totaal), brengen we u schriftelijk op de hoogte van de reden en de duur van de verlenging.

Als we een verzoek niet kunnen inwilligen, leggen we in ons antwoord uit waarom. Voor verzoeken inzake gegevensoverdraagbaarheid kiezen we voor de verstrekking van uw persoonsgegevens een indeling die gebruiksvriendelijk is en waarin u de informatie probleemloos van de ene naar de andere entiteit moet kunnen overdragen.

We brengen geen kosten in rekening voor de verwerking of beantwoording van uw verzoeken. We kunnen echter wel kosten in rekening brengen wanneer we bepalen dat uw verzoek buitensporig, repetitief of duidelijk ongegrond is. In die gevallen geven we aan hoe we tot die conclusie zijn gekomen en geven we u een kostenraming voordat we uw verzoek in behandeling nemen.

Privacy van kinderen

UOnze website en diensten zijn niet gericht op of bedoeld om te worden gebruikt door kinderen jonger dan 13. We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13. Als u een ouder of voogd bent en weet dat uw kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op met ‘COPPA-informatieverzoek' in de onderwerpregel. We zullen dan stappen nemen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Beveiliging en integriteit van gegevens

We spannen ons in om uw persoonsgegevens te beschermen. We hebben technische, administratieve en fysieke maatregelen getroffen die uw persoonsgegevens redelijkerwijs beschermen tegen ongeoorloofde verwerking, en zullen dit blijven doen. Ongeoorloofde verwerking kan onder meer de vorm aannemen van ongeoorloofde toegang, exfiltratie, diefstal, openbaring, wijziging of verwijdering. Voorbeelden van maatregelen zijn onder meer versleuteling en dynamische afscherming, en we hebben ook toegewijde teams voor informatiebeveiliging en -privacy.

Regelgevend toezicht in de VS

PRG is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de United States Federal Trade Commission.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als de AVG van toepassing is op de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u niet tevreden bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.

Specifiek kunt u een klacht indienen in de lidstaat van de Europese Unie waar u gewoonlijk verblijft, waar u werkt of waar de schending van de AVG plaatsvond.

Wijzigingen in deze verklaring

Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze verklaring, publiceren we de herziene verklaring op deze webpagina. We werken dan ook de ingangsdatum bij. Als u onze websites en diensten blijft gebruiken nadat we dergelijke wijzigingen publiceren, gaat u akkoord met de gewijzigde verklaring.

CONTACT OPNEMEN

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of onze verwerking van je persoonsgegevens, of als je een verifieerbaar consumentenverzoek wilt indienen, schrijf ons dan per e-mail op dataprivacy@prg.com, vul ons online formulier in op https://www.prg.com/page/legal/gdpr, bel naar 1-800-237-0860 of stuur een brief per post naar:

Production Resource Group, L.L.C.
Attn: Chief Information Officer
539 Temple Hill Rd,
New Windsor,
NY 12553

Het kan tot vier weken duren voordat u antwoord van ons krijgt.

Vertegenwoordiger in de Europese Unie

We hebben VeraSafe aangewezen als onze vertegenwoordiger in de EU voor kwesties met betrekking tot gegevensbescherming. U kunt contact met ons opnemen,, maar voor kwesties op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens kunt u ook contact opnemen met VeraSafe. Gebruik dit contactformulier om contact op te nemen met VeraSafe: https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative/ of bel naar +420 228 881 031.

U kunt VeraSafe ook bereiken op:

VeraSafe Ireland Ltd
Unit 3D North Point House
North Point Business Park
New Mallow Road
Cork T23AT2P
Ireland

Vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk

We hebben VeraSafe aangewezen als onze vertegenwoordiger in het VK voor kwesties met betrekking tot gegevensbescherming. U kuntcontact met ons opnemen,, maar voor kwesties op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens kunt u ook contact opnemen met VeraSafe. Gebruik dit contactformulier om contact op te nemen met VeraSafe: https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative/ of bel naar +44 (20) 4532 2003.

VeraSafe United Kingdom Ltd.
37 Albert Embankment
London
SE1 7TL
United Kingdom

Functionaris gegevensbescherming

We hebbenVeraSafe aangewezen als onze functionaris gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO). U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen, maar voor kwesties op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens kunt u ook contact opnemen met VeraSafe. Dit zijn de contactgegevens van VeraSafe:

VeraSafe LLC
100 M Street S.E., Suite 600
Washington, D.C.
20003
USA

E-Mail: experts@verasafe.com
Web: https://www.verasafe.com/about-verasafe/contact-us/
Telephone: +1 (617) 398-7067